Sözlerin Gölgesinde Tefekkür

sozlerin-golgesinde-tefekkur

İslam büyüklerine ait o kadar güzel sözler var ki; kelamın zirvesi sayılabilecek ve anlayan için her biri inci değerindeki bu sözleri yerinde kullanmayı şahsen çok seviyorum. Zannediyorum ki, bu manidar sözlerden herkes en az benim kadar etkileniyor!..

Sözlerin etkisi farklı olsa bile, Hz. Mevlâna’nın “ Davul çalınmasa bile bayramdan ne eksilir?” demesindeki nükteyle, biz bir makale hacmine sığdırabileceğimiz hikmetli sözleri sıralayalım :

“İnsan, niçin yaratıldığını bilmezse, hangi maddeden yaratıldığını bilmek ona fayda vermez.”,

“Arkasında sevineceğim gam, sonunda üzüleceğin sevinçten daha iyidir.”,

“Her kim sözünü tartmadan söylerse, alacağı cevaptan incinir.”,

“Kediyi pek okşarsan güvercinleri yer, kurdu naz ile beslersen Yusuf’u paralar. Şeytandan Rahman’a secde gelmediği gibi, aslı kötü kimseden de iyilik gelmez.”,

“Ya Rabbi! Kötülere merhamet et. Çünkü iyileri esasen iyi yaratmışsın, rahmet buyurmuşsun.”,

“Yeryüzü Allah’ın umumi bir sofrasıdır. Hem o sofrada dost düşman ayırt edilmez.”,

“Can, bir nefesin himayesindedir.Dünya iki yokluk arasında bir varlıktır.Dini dünyaya satanlar eşektir.Yusuf’u satıyorlar, acaba ne alacaklar?”,

“Ey bülbül! Sen bahar müjdesini getir, kötü haberi baykuşlara bırak.”,

“Eğer açlık derdi olmasaydı hiçbir kuş tuzağa düşmez, belki hiçbir avcı tuzak kurmazdı.”,

“Karga ile kafese konan bülbülün dili tutulsa şaşmamalıdır.”,

“Bir ömür müddetince elde edilen dostu, bir nefeste incitmek yazıktır.”,

“Haddinden fazla hiddet nefret uyandırır. Yerinde olmayan yumuşaklık da heybeti giderir.”,

“Âlim gibi bir söyler, pîr söyle.”,

“Hırslı kimse cihana malik olsa, yine aç; kanaatkar kimse ise bir ekmek ile toktur.”,

“Kötüyü himaye eder, okşarsan senin mülküne ortak olmak ister.”,

“Halktan uzak kaçan gönül, rahatını yanı başında bulur.”,

“Herkesin hürmeti kendisinden olur.”,

“Sırrın hakikatin incisi gibi olan kıymetini bilenler, ağızlarını ancak inci saçmak için açarlar.”,

“Her kap içindekini sızdırır.”,

“Aşk bir şu’ledir ki, parlayınca maşuktan başkasını yakar.”,

“Allah, bir şahsın namus ve haysiyet perdesini yırtmak ve onu rezil etmek dilerse; o şahsı, pâk ve mukaddes olan zevatın ayıplamasına sevkeyler.”,

“Sıddıkiyet mertebesine varanlardan bile en son giden duygu, büyüklük arzusu ve başa geçme hevesidir.”,

“Garaz gelince yani insan garaz ile bakınca hüner gizlenir.Gönülden kalkan yüzlerce perde göz önüne gerilir. Rıza ile bakan göz ayıp görmez.”,

“Zahire bakarsan senin gözün ikidir. Fakat, onlardaki bakış nûruna bak ki, birdir.”,

“Allah’ın yaktığı kandili “puff” diye söndürmeye kalkışanın saçı-sakalı yanar.”,

“Evin içindeki bir su kaynağı dışarıda akan ırmaktan daha hayırlıdır.”,

“Ey ekmek uğruna iman cevherini atan, ey bir arpaya bir hazineyi satan zavallı! Nemrud, gönlünü İbrahim(A.S)’e kaptırmadı ama canını bir sineğe teslim etti.”,

“Kâh temizliğimize melekler imreniz, kâh pervasızlığımızdan şeytanlar kaçar.”

Evet… Çoğunluğu vecize haline gelmiş bu manidar sözler, Sâ’di’nin “ Boston ve Gülistan” isimli eseri ile Mevlâna’nın “Mesnevi” sinin şerhinden seçilmiştir. Yüzlerce, binlerce ilave yapılması mümkün fakat, birinden birini anlayan ve gerçekten künhüne vâkıf olan kişi için buna gerek duyulur mu dersiniz?
Bu sözlerin gölgesinde düşünürken çoluk, çocuk, eş, dost,dünya, ahiret, hesap, kitap, makam, mevki, hayat, ölüm… velhasıl her konuda alacağımız dersler var. Hem, Kur’anın “Sonra andolsun o günde (kıyamette) nimetin şükründen muhakkak sorulacaksınız.” ( Tekasür Sûresi, Ayet:8) buyruğunu hatırladım. Bu yazıyı, okumak, anlamak, kavramak da nimet değil mi?
Düşünmek , güzel şey, hele hele niçin yaratıldığımızı düşünmek?!

Miktat EYÜPOĞLU – Gönül Penceresi Makaleler 5

“Beşerin kirli eli karışmamak şartıyla, kâinatta hiçbir hakiki nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor.” (Said Nursî)Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Ekle