Ara 26

Mehmed Akif

Mehmed Akif

MEHMED ÂKİF (2011 yılının Mehmed Akif yılı olması sebebiyle, O’nun aziz hatırasına . . .) Hakk hâkim kılınıp, yaşansın diye, Kur’ân nûru Arz’a boşansın diye, Gönüllere İslâm döşensin diye, Bir ömür harcadı, çileyi çekti, SAFAHAT ismiyle içini döktü… San’at için kalem almadı ele, Şiirde, san’atsız kalmadı hele, Ümmet’i toplamak için, acele, Çileyle yaşadı, mihnetle öldü; […]


Mar 30

Münacaat

Münacaat

Ya ilahi!Habib’in Edib’in hürmetine, Sana layık olmayan kulluğumu kabul et… Lütfeyle, kerem eyle, nasib et Cennet’ine, Namaz,oruç,sadaka… yolluğumu kabul et… Şefaat umuyorum,yoluna uyanlardan, Ümmet-i Muhammed’e rahmet okuyanlardan, Bir Fatiha beklerim, ismimi duyanlardan, Boşamışım dünyayı, kulluğumu kabul et… Miktat EYÜPOĞLU(1992) Gönül Pınarım->Gönül ve Nefs Bölümünden.