Ara 26

Müslüman İsmini Taşıyorum

Doğduğum günden beri çileyle yaşıyorum Bahtiyarım, müslüman ismini taşıyorum… Miktat EYÜPOĞLU – GÖNÜL PINARIM ŞİİR – Noktalamalar


May 27

HAKK’tan Uzaklaşmanın Topluma Yansıması

HAKK’tan Uzaklaşmanın Topluma Yansıması

Dünya üzerinde yaklaşık yedi milyar insan var.Bu insanların, yaklaşık olarak bir buçuk milyarı Müslüman; iki milyar kadarı Hıristiyan, geriye kalanı da Yahudilik, Budizm, Hinduizm, Brahmanizm, Taoizm, Şintoizm vb. inançlarını paylaştıklarını görmekteyiz. Aslı hak olup, sonradan bozulmuş olan Hıristiyanlık ve Yahudilik dışındaki inançların tamamı insanlar tarafından uydurulmuş olup; Animizm(ruhçuluk), Naturizm(tabiatçılık), Totemizm(toteme tapınma) ve Fetişizm(putçuluk) sapıklığından birine […]


May 12

Müslümanların Hatalarına Üzülmek

Müslümanların Hatalarına Üzülmek

İslâmı, tek kelimeyle EDEB olarak tarif etsek; doğrudur. İslâmı, ÇALIŞMAK, HAKİKATİ ARAYIŞ, HAKKI TECELLİ ETTİRMEK, SABIR, İHLAS, TEVAZU vb. kavramlardan herhangi biriyle anlatmaya çalışsak yine doğdudur… Evet… İslâm, teslimiyettir; yaratılmışların Yaratan’a her zerresiyle teslimiyeti… Kısaca “KULLUK” diye nitelendirilen ve temsiliyeti itibariyle ateşten gömlek olan bu sıfatları tümüyle taşıyıp çevresine yansıtan insan sayısı o kadar az […]