MÜBAREK BİR GECE : BERAT KANDİLİ

Mübarek Bir Gece Berat Kandili

Ümmet-i Muhammed’e rahmet, bütün insanlığa hidayet nefesinin sunulduğu bu “Üç Aylar”ın ikincisi olan Şa’ban ayının 15. Gecesi Berat Kandili’dir.

Bunalan gönüllerimizi ferahlatmaya, huzursuz kalplere şifa pompalamaya, hastaların şifasına, borçluların edasına, dertlilerin devasına, vesile olabilecek feyz ve rahmeti bünyesinde taşıya ve hulûs-i kalp ile Mevlâ’sından dileyene, dilediği her  meşru isteğin verileceği bu gece hakkında pek çok faziletler rivayet edilir.Bunlardan birkaçına işaret edelim:

“Bu gece, hayrı çok olan mübarek bir gecedir. Çünkü âlemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber Hz. Muhammed (S.A.V)’e indirilen Kur’an bu gecede Levhi Mahfûz denilen özel mekândan Dünya semasına topluca indirilmiştir.

İbadete âşina olan kişilerin bu gece yapacakları nâfile ibadet çok faziletlidir. Resûlüllah Efendimiz buyurdular ki “ Kim bu gece yüz rekat namaz kılarsa Allah Teala ona yüz melek gönderir, otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu ona cehennem azabından teminat verir, otuzu ondan dünya âfetlerini giderir, onu da ondan şeytanın hilelerini uzaklaştırır.”

Rahmet inmesine vesiledir.Aleyhissalatü Vesselâm Efendimiz buyurmuştur ki “ Allah Teala bu gece ümmetine öyle rahmet eder ki, Benî Kelb Kabilesi’nin koyunlarının kılları sayısınca.”

Bağışlanmaya vesiledir.Peygamberimiz buyurmuştur ki: “ Allah Teala bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur.Ancak, kâhin, sihirbaz, kindar, içkiye düşkün, ana-babasını inciten, zinada ısrar eden kişilere rahmet etmez.”

Bu gecede Resûlüllah’a şefaatin tamamı verilmiştir. Çünkü Resûlüllah Şa’banın onüçüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, üçte biri verildi.Ondördüncü gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, üçte ikisi verildi.Sonra, onbeşinci gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti, hepsi verildi.Ancak, Allah’tan deve kaçar gibi kaçanlar başka.”[Geniş bilgi için bkz: Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın “Hak Dini Kur’an Dili” isimli tefsiri C.6, sh. 4293-4297. Duhan Suresi 1,5. Âyetlerin tefsiri; Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, İbn Kesir, C. 13, Sh. 7178- 7179; Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi, Mecmuatü’l-Ahzâb (Büyük Dua Kitabı – Müt : Ahmet Faik Arslantürkoğlu, Sh. 253 – 254) vb. ]

İman sahiplerinin, Mevlalarına çok yakın olacakları ve Allah’ın rahmetinin, feyzinin, bereketinin coştuğu bu mubarek gecede yapılacak dua hakkında yukarıda kaynağını verdiğim Büyük Dua Kitabı’na şu duanın yapılması tavsiye edilmektedir. Meal olarak arz edelim :

“ Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla : Ey veren ve verdiğine sitem etmeyen Allahım. Ey Celâl ve İkram sahibi! Ey kudret ve nimet sahibi! Senden başka ilah yok, ancak Sen varsın.Ey umanların yardımcısı, ey barınak isteyenlerin barındırıcısı, ey yardım isteyenlerin yardımcısı ve merhamet edenlerin merhametlisi!

Allahım! Eğer ismimi Levhi Mahfuz’da şakî, kötü yazdınsa benden kötülük ismini gider.Eğer yine ismimi katında mahrum ve rızkını dar yazdınsa, onu sil ve rızkımı çoğalt. Beni zengin yaz, hayra muvaffak kıl, rızkımı genişlet ve çoğalt. Zira Sen, Kur’ân-ı Kerîm’de buyurdun ki : “ Allah dilediğini mahveder, dilediğini de bırakır. Ana Kitab O’nun yanındadır.” (Ra’d Sûresi, Âyet : 39)

İlahi! Berat Gecesi’nde Şa’ban ayının yarısında yüce tecellini izhar et Allahım. O mübarek gece ki: “ O gece hikmetli her iş nezdimizde sâdır olan bir emir ile ayrılır.” (Duhan Sûresi, Âyet : 4)

Bildiğin ve bilmediğin belaları üzerimden kaldır Allahım. Bildiğin hatalarımı bağışla.Zira Sen Aziz ve Kerim’sin.Allah’ın rahmeti Efendimiz Muhammed ve O’nun âl ve ashabının üzerine olsun.” (Mecmuatü’l Ahzab C.1, sh. 598).

Cılız nefsimizle, aciz ifadelerimizle , günahlarla kirlenmiş ellerimizle , bu duaya biz de katılıyor ve mühürlenmiş kalplerin, perdelenmiş vicdanların hidayet bulması; ağızların kötü sözlerden, akılların fena düşüncelerden alıkonulması; Allah’a kul olmanın zevkinin insanlık erdemlerinin herkesçe en büyük unvan kabul edilmesi niyazıyla Mevlamız’a iltica ediyoruz.

Bu gece hakkında rivayetleri özetlediğimizde, mâneviyatının, feyzinin tecellilerinin bolluğu yanında hepimizi yakından ilgilendiren önümüzdeki bir yıl içinde olacak işlerin, rızıkların, ecellerin, doğumların, harplerin, hastalıkların, zelzelelerin hükme bağlanıp görevli meleklere teslim olunduğu rivayet edilen hikmet gecesidir ki, bu gecenin maneviyatına yakışır bir gönül, onu ancak temizlikte lisan, onu anlayacak maneviyatta akıl lütfetmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Yunus’un “ Beratını sağ eline / Alanlardan eyle bizi” diyerek ifade ettiği; Peygamberimiz’in hadislerinde “günahtan kurtulma,” borçtan kurtulma, bir işten veya bir zümreden uzak olma”; İslâm hukukunda “kişinin suçsuzluğunun asıl olması”; sözlükte,” borçtan kurtulma, bir şeyden veya bir kimseden uzak kalıp onunla ilişkiyi kesme” vb. manalarına gelen Berat (Beraet); mübarek “ Üç Aylar” içerisindeki kandillerin üçüncüsüdür ve çok önemli manevi mesajlar ihtiva etmektedir. Yüce Rabbim’in, bu mübarek gecede yapılacak dualar, getirilecek salavatlar, okunacak Kur’anlar, gözlerden akacak pişmanlık yaşları hürmetine bizleri bağışlamasını, Resûlüllah’ın hedeflediği gibi kardeş kılmasını; hastalarımıza şifa, borçlularımıza eda, dertlilerimize deva vesile kılmasını niyaz eder, hepinizi Berat Kandili’ni tebrik ederim. . .

Miktat EYÜPOĞLU – Gönül Penceresi Makaleler 2

“Karga ile bir kafese konulan bülbülün dili tutulsa şaşmamalıdır.” (Sa’di)Yorumlar (1)

Yorum Ekle
  1. 12 Haziran 2014
    Sağol hocam. Ağzına diline sağlık.. Cevapla

Yorum Ekle