Mi’rac Kandili

Mirac Kandili

Mi’rac,Peygamberler serveri Hz.Muhammed (S.A.V ) e Allah (C.C ) ın lutfettiği çok hususi bir mucizedir.Beşerden hiçbir insan,melek veya cin taifesinden hiçbirine nasıp olmamış tecellilere mazhar kılınmasıdır…

İsra olayı Kuran-ı Kerim’in İsra Suresi’nin ilk ayeti ve Necm Suresi ‘nin 7-18.ayetlerinde bizzat Yüce Rabbimiz tarafından açıklanan akıllara durgunluk verecek bir mucizedir.Bu konuda Peygamberimizin müşahadelerini anlattığı pek çok hadis te vardır.

Mi’rac Kandili veya Mi’rac mucizesi olarak bildiğimiz olay,iki yönlüdür: Birincisi İSRA (Gece yolculuğu ) dur ki,Hz.Peygamberin Mekke’den,(rivayete göre amcasının kızı Ümmühani’nin evinde uyurken ),Mescid-i Haram’dan Burak ile Beytü’l Makdis’e götürülmesidir.İkinci yönü ise,Beytü’l-Makdis (Kudüsteki Mescid-i Aksa) den Allah’ın manevi dergahına uruc ettirilmesi yani,manevi bir asansörle yükseltilmesi ve bütün bu işlemlerin zaman –mekan mefhumunu aşarak gecenin çok kısa bir bölümünde gerçekleşmesidir.

Sevgili Peygamberimizin her bir kat semada Enbiya’dan biriyle görüştürüldüğü Cennet ve Cehennemin halinin kendisine seyrettirildiği,Sidre-i Münteha denilen,meleklerin en büyüklerinin bile ötesine ulaşmasına ruhsat verilmemiş hususi mahfili geçtiği,Allah’ın izniyle ve Allah’ın dilediği kadar kudret ve azametinin nişanelerini seyr u temaşa ettiği mucizedir.(Bkz. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’an Dili isimli Tefsiri,C.5,Sh 3145 ve devamı;Hadislerle K.Kerim Tefsiri ,C.9,Sh.4602-4693 ).

Nasıllığı ve niçinliği üzerinde durmadan,güttüğü amaç,gösterdiği hedef ve doğurduğu sonuçlar açısından anlamamız gereken Mi’rac gecesi ;ümmet-i Muhammed’e şu üç müjdeyi getirmiştir:

1-Ümmet olarak,bizlerin mi’racını(Allahu Teala’ya ruhen yükselmemizi )sağlayacak 5 vakit namaz,bu mübarek gecede farz kılınmıştır.

2-Bakara Suresi’nin son iki ayeti (285 ve 286.ayetler) bu gecede ümmete hediye ,müjde vw kurtuluş vesilesi olarak indirilmiştir.Bu ayetlerin,Cebrail (a.s) tarafından getirilmediği,Peygamberimizin,Mi’rac gecesinde vasıtasız olarak Cenabı-ı Hakk’tan aldığı rivayet edilmektedir.(Bkz.Hak Dini Kur’an Dili isimli (Elmalılı Tefsiri),C.2,Sh 996).Peygamberimiz,bu iki ayet hakkında “Allah Teala Bakara suresini iki ayetle hitama erdirdi ki bunları bana Arş’ın altından bir hazineden verdi.Bunları öğreniniz,kadınlarınıza,oğullarınıza öğretiniz,talim ediniz.Çünkü bunlar hem salat’tır,hem Kur’an’dır,hem duadır.”(Elmalılı Tefsiri,C.2,Sh 1008) buyurmuştur.

3-Mü’minlerden şirk koşan (Allah’ın zatını,sıfatlarını,ayetlerinden ve hükümlerinden herhangi birini inkar eden)hariç günah işleyenlerin karşılığını görüp,cezasını çektikten sonra Cennete gireceği müjdesidir.

Mi’rac mucizesi,peygamberimizin peygamberliğinin 12.yılında(52 yaşındayken)Mekke den başlamıştır.(Bkz.İsra Suresi,1.ayet ve hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri,c.9,Sh.4677).

Rasulullahın İsra ve Mi’rac olayında binitinin beş şey olduğu rivayet edilmektedir:

BİRİNCİSİ :Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa ya kadar BURAK,

İKİNCİSİ : Dünya Semasına kadar Mİ’RAC (Manevi Asansör),

ÜÇÜNCÜSÜ:Yedinci Sema’ya kadar MELEKLERİN KANATLARI,

DÖRDÜNCÜSÜ:Sidre-i Münteha’ya kadar CEBRAİLİN KANATLARI,

BEŞİNCİSİ:Kabe Kevseyn e kadar REFREF.(Bkz.Elmalı Tefsiri C.5,Sh.3149)

Mi’rac Kandilini kutlamaya hazırlanırken,bu gecenin feyzinden,bereket ve rahmetinden nasibdar olmayı ümid ederken Cenab-ı Hakkın cümlemize izan ve insaf nasıb etmesini,hidayetimizi,sıhhat ve afiyetimizi daim kılmasını niyaz ediyorum.

Bu gece dua,yalvarış,zikir,tesbih,tevbe ve istiğfar sonucunda rahmete garkolma gecesidir.Bu gecede de nicelerinin doğumuna,nicelerinin ölümüne,nicelerinin hidayetine hükmedilecek,niceleri bağışlanacaktır.Mevlam bizleri de bağışlananlardan eylesin.

Mi’rac Kandilini temsil eden bu mübarek gecede,Allah Rasulüne gösterilen sonsuz tecelliyatın yanında,dehşetli azabları da unutmayalım.o azab manzaraları,peygamberimizin ümmetinin gelecekte yapacakları kötülükleri temsil ediyordu.Onları,bizden önceki,bizden sonraki veya bizim zamanımızdaki Müslümanlar yapıyordu veya yapacaktı.Duymaya dahi tahammül edemeyeceğimiz bu manzaralar dünyayı da toplumumuzu da bugünkü haline getirdi.Kurtuluş,Allah’ın emrine,Peygamberin sünnetine dönmekte.Bu geceler de tevbe ve istiğfar için bulunmaz bir nimet ve fırsat..Bu konudaki rivayetleri çok kısa olarak özetlersek ; Rasul-i Ekrem efendimiz o gecede:

Namaz için ağır hareket eden,onu hafife alanların başlarının ezilmekte olduğunu,

Emanetin hakkını veremeyip,sorumluluklarını yerine getiremediği halde ,bunları azaltmak yerine daha da arttırmaya çalışanların ağaç ve tahtalar topladığını,bunları kaldırmakta güçlük çektiği zaman bunlara daha çok yüklendiğini,

Dedikodu çıkaran ve fitneye sebep olanlarındudaklarının ve dillerinin makaslarla kesilmekte olduğunu,

Fitneye sebep olup,insanları bırbırıne düşürenlerin önlerindeki taştan,küçük bir delikten kocaman bir boğa çıktığını,sonra,aynı delikten girmek istediği halde giremediğini,kişinin onu ne yapacağını bilemediğini.

Başkalarına dil uzatan ve onları alaya alanların kendi vücutlarından etler kesip yediklerini,

İnsanların arkasından konuşan ve namuslarına leke sürenlerin bakırdan tırnaklarıyla kendi ağız ve göğüslerini yaraladıklarını,

Yetim malı yiyenlerin dudaklarının deve dudakları gibi asılmış olduğu halde ateş yediklerini,

Kendilerine helal kılınan karı ve kocalarını bırakıp zina yapan ve haram olanla nefslerını tatmin eden erkek ve kadınların,yanlarında bulunan temiz etleri bırakıp çürümüş ve kokuşmuş etleri yediklerini,

Kocalarıns,onlardan olmayan çocukları musallat eden kadınların göğüslerinden asılmış olduğunu…gördü (Bkz.Hadislerle  Kur’an-ı Kerim Tefsiri,           İbn Kesir,C.9,Sh.4678-4679 dan özetlenerek).

Söz konusu cezaların kaynağını teşkil eden suçlar,toplum fertlerini birbirine düşüren,mü’mine yakışmayan,sevgiyi nefrete dönüştüren kötü hallerdir.Ya kafirlerin cezası nedir?!Onu da artık düşünelim…

Biz millet olarak,bu mübarek Üç Aylar’ın her biri ayrı bir özellik arz eden mukaddes günlerinde,Allah’ın feyzine,rahmetine,bereketine,muhtacız…İdrak edeceğimiz Mi’rac Kandili de bu anlamda hasat mevsimidir.Manevi meyvesini toplamayı Mevlam cümlemize nasib etsin…

Mi’rac Kandilini,dünyanın küfürden bunalan insanlarının hidayetine vesile kılmasını,İslam düşmanlarının defedilmesine ,İslam kardeşliğinin tesis edilmesine vasıta eylemesini Yüce Rabbim den niyaz ediyor,kandilinizi tebrik ediyorum..

Miktat EYÜPOĞLU- Gönül Penceresi Makaleler 3

Namaz,mü’minin mi’racıdır.Yorumlar (1)

Yorum Ekle
  1. 23 Mayıs 2014
    HOCA SIZDEN ALLAH RAZI OLSUN Cevapla

Yorum Ekle