Mevlid Kandili

Mevlid Kandili

Âlemleri yoktan var eden Yüce Rabbimiz, çoğunlukla nefs-i emmâre sebebiyle kendimize yazık edeceğimizi, yalan dünyanın sahte cazibesine kapılacağımızı, netice olarak da hüsrana uğrayacağımızı ilm-i ezelisiyle bildiğinden, lütuf ve kereminden ötürü karşımıza vesileler ve fırsatlar çıkarıyor…

O vesilelerden birisi de Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)’nın dünyayı şereflendirdiği, âlemlerin yaratılışının sırrının tezâhür ettiği Mevlid Kandili’dir…

Kerem sahibi Rabbimiz, Mevlid Kandili, Regaip Kandili, Mi’raç Kandili, Berat Gecesi, Kadir Gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramları, Cuma günü gibi mübarek gün ve geceleri; günah ve isyanla bunalan ruhlarımıza ferahlık kazandırmak, kararmış kalplerimizi aydınlatmak, gönül aynalarımızın kirliliğini atmamıza vesile olması için senenin değişik zamanlarına yerleştirdi. Bu kandiller, yakıt ikmali yapan vasıta misali, Müslüman kardeşlerimizin ruhlarının arınmasına vesile olması açısından çok anlamlıdır.

Bu mübarek kandillerden birinin daha gölgesi üzerimize düştü. Bin dörtyüz küsür yıl öncesinde âlemin  yüzü suyu hürmetine yaratıldığı, beklenen misafiri, Allah’ın sevgili’si Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)  yeryüzünü şereflendirdi.(12 Ocak Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece Mevlid Kandilidir.)

Mevlid Kandili, bir doğum olayı değil, temsil ettiği mânâ itibariyle çok mübarek ve çok mukaddes bir özellik taşır…
Mevlid, yerlere ve göklere nur saçan, Peygamberlerin güneşi Hz. Muhammed (S.A.V.)’in dünyaya geldiği tarihi bir gündür.

Mevlid, insanlığı küfür ve zulmet bulutlarının kapladığı o câhiliye dönemi üzerine düşen güneştir.
Mevlid, zulmün sona ereceğinin, küfrün nûra döneceğinin; haksızlığın, yolsuzluğun, soysuzluğun, iffetsizliğin biteceğinin habercisi olan özel bir gündür…

Mevlid, zulüm ve istibdâd adına yükseltilmiş kalelerin temelinden sarsıldığı, putların yerlere serildiği, binlerce seneden beri yanan sapıklık ateşinin söndürüldüğü mucizeler günüdür.

Mevlid kadınların “mal” olmaktan çıkıp “ana” yapıldığı; kölelerin esaret zincirlerinin kırıldığı; bütün insanların bir olan Allah’a kulluğa davet edildiği; insanların kanı, ırzı, namusu,dini ve canlarının emniyet altına alındığı mânâyı temsil eden çok özel ve çok mübarek bir gündür.

Bu mübarek gecelerde ibadetler bire bin katıyla inşallah kabul edilir. Bu gecelerde Allah’tan isteyen dil, istediğini alır. Allah’a açılan eller boş dönmez, gönüller ferahlık bulur. Zira yüce Rabbimiz sevgili kulu, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) hakkında Kur’an-ı Kerim’de “(Habibim!) Biz seni âlemlere (başka bir ley için değil) ancak rahmet için gönderdik.”(Enbiyâ Sûresi, Âyet:107) buyurmaktadır.Kur’an-ı Kerim’de, bu ayet dışında 13 ayette Peygambere hitaben Allah (C.C) : “ Biz Sen’i bütün insanlara hak (Kur’an) ile müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik” mealinde birleşecek ayetler vardır. Bu ayetlerden şunu anlıyoruz ki; Peygamberimiz, Allah(C.C)’a kul, kendisine ümmet olanlara Kur’anla müjde verirken Allah’ın emirlerini inkar edip, Peygamber yolundan gitmeyenlere de azab-ı ilahi’yi tebliğ ediyor…

Öyleyse putları yıkan, zulmü kaldıran, adaleti getiren, insanı insan yapan değerleri ortaya koyan, dünya ve ahret mutluluğun yolunu gösteren Hz. Muhammed Mustafa’nın Mevlid (Doğum) Kandili’ni O’nun ümmeti sıfatıyla anlamak, O’nun sünnetine sarılarak ihya etmek gerekir…

Bu gece yapacağımız ibadetler çok makbul. Ancak, Tv’den veya Radyo’dan mevlid dinlemek; konu ile ilgili kitap veya makale okumakla bu muazzam gece ihya edilmiş olmaz.

Bu gecesinin ihyasının en güzel yolu tevbe istiğfar ederek yapılan hatalara tekrar dönmemektir. Allah’a kul, Peygambere ümmet olmayı Allah’ın rızasına uygun işler yapmayı lütfetmesi için Mevla’ya yalvarmaktır. Kaza namazları kılmaktır. Allah korkusuyla, Peygamber aşkıyla gözden yaş akıtmaktır. Bütün insanlık için hidayet, bütün Müslümanlar için birlik, beraberlik duası yapmaktır.Çoluk çoğumuzun peygamber ahlâkıyla ahlâklanması, ölülerimizin rahmet bulması, dertlilerin devâ, hastaların şifa bulması için dua etmektir.

12 Ocak Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece  Mevlid Kandili’dir. Allah(C.C.) Mevlid Kandili’ni ihya etmeyi hepimize nasip etsin. Hepinizin kandilini tebrik ediyorum.

Miktat EYÜPOĞLU – GÖNÜL PENCERESİ MAKALALER 2


“Hayırlı bir iş için dünya zindanındayım. Yoksa, hırsız nerede, mal nerede, kimin malını çalmışım?”(Mevlana)Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Ekle