Şub 25

Bilgi, Yaşamaktır

Bilgi, Yaşamaktır

BİLGİ, YAŞAMAKTIR Yunus Emre’nin, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in “Nefsini bilen, Rabbini bilir.” Hadis-i Şerif’inin bir bakıma te’vili sayılabilecek “İlim, ilim bilmektir./ İlim kendin bilmektir. / Sen kendini bilmezsin / Ya nice okumaktır?” şiiri hatırıma geldi de düşünmeye başladım: Devlete itaat, vatana sadâkat, ana-babaya saygı, büyüklere hürmet, küçüklere sevgi, başkalarının hak ve hukukunu ihlâl etmemek, […]


Haz 25

Gerçekten Okumak Lazım

Gerçekten Okumak Lazım

“Ne söylediğini; kime ve ne zaman söylediğini unutma” buyuran Hz. Ebu Bekir (R.A)’in sözünü özümsemek, “Üç şey, üç şey olmadan pâyidar olmaz : Ticaretsiz mal, tartışmasız bilgi, siyasetsiz saltanat” diyen Sa’dî’nin nasihatini anlamak, “İki şey akla uymaz: Biri, söylenecek yerde susmak; diğeri, susacak yerde konuşmak.” hikmetini serdeden Sa’dî’yi hissetmek, “Her köle âzâd edilince sevinir.İlâhi! Ben […]