Nis 4

Nefsim

Nefsim

Sen, gönlümün düşmanı, gözümün sahte yaşı Sen, en yalancı dost, iyi gün arkadaşı.. Sen susamış gönlüme lav sunan sahte ateş, Sen, öyle bir düşman ki, ebedî düşmana eş.. Sen, Firavun’un kâtili, Hâman’ların yâreni, Sen, Mü’min’in düşmanı, düşmanlığı aleni.. Sen, mecliste baştâcı; sen tenhâda gurursun Sen, en mahrem yerimde, damarında durursun.. Sen, Ebû Cehil olup Resûl’e […]