Haz 25

Gerçekten Okumak Lazım

Gerçekten Okumak Lazım

“Ne söylediğini; kime ve ne zaman söylediğini unutma” buyuran Hz. Ebu Bekir (R.A)’in sözünü özümsemek, “Üç şey, üç şey olmadan pâyidar olmaz : Ticaretsiz mal, tartışmasız bilgi, siyasetsiz saltanat” diyen Sa’dî’nin nasihatini anlamak, “İki şey akla uymaz: Biri, söylenecek yerde susmak; diğeri, susacak yerde konuşmak.” hikmetini serdeden Sa’dî’yi hissetmek, “Her köle âzâd edilince sevinir.İlâhi! Ben […]